Průmyslová vrata rychloběžná


Rychloběžná vrata Hörmann se vyznačují vysokou kvalitou materiálu a spolehlivou trvalou funkcí. Používají se ve venkovním i vnitřním úseku k optimalizaci dopravního toku, zlepšení prostorového klimatu a k úspoře energie.

Typy vrat 

V 3009V 3009

Tento cenově výhodný model se používá při normálním provozu s 50 ÷ 60 cykly denně. Díky lehkému závěsu s transparentním vizuálním polem ve stabilizačních hliníkových profilech není potřeba ani napínání vratového křídla ani záchytné zařízení. Těsnící kartáče brání průvanu a umožňují tichý chod vrat.  S osvědčeným reverzním stykačovým ovládáním.


V 3510V 3510

Moderní ovládání s měničem frekvence umožňuje plynulé rozjíždění  vrat při otevírání a jemné dobrždění při zavírání. To znamená: i při velkém trvalém provozu téměř žádné opotřebení, nepatrná údržba. Lehký závěs s transparentním vizuálním polem je horizontálně rozdělen stabilizačními hliníkovými profily. Těsnící kartáče brání průvanu. Světelná závora, zabezpečení uzavírací hrany a elektronický koncový spínač patří ke standardnímu vybavení. Na přání lze dodat z ušlechtilé oceli - toto provedení doporučujeme pro hygienické sektory (potravinářské, chemické a farmaceutické provozy).


V 4014V 4014

Tato těžká vrata charakterizuje vysoký bezpečnostní standard. Robusní vrata s 1,5 mm silným tkaninovým závěsem a transparentním vizuálním polem se používají v drsném provozu v průmyslu, obchodu a živnostenském podnikání. Hodí se i pro větrem zatížené úseky do 25 km/hod.Těsnící kartáče brání průvanu a umožňují tichý chod vrat. Zabezpečení uzavírací hrany, záchytné zařízení, a světelná závora patří do sériového rozsahu dodávky.


V 4011V 4011

Hospodárné řešení pro venkovní i vnitřní úsek. Stabilní konstrukce je zaměřena na vysokou zatížitelnost. Opticky příjemné hliníkové profily na ochranu proti větru a napětí závěsu propůjčují vratům stabilitu a vysokou těsnost při nepříznivých povětrnostních podmínkách (zatížení větrem do 40 km/hod). Těsnící kartáče brání průvanu a vrata se pohybují tiše. Vrata jsou se sériově plnou bezpečnostní výbavou. Ocelové boční vedení může být dodáno sériově v pozinkovaném provedení, na přání s přáškovým nástřikem nebo v provedení z ušlechtilé oceli V2A.


V 5013V 5013

Navíc ke konstrukčním charakteristikám vrat typu V 4011 nabízejí tato vertikální vrata rozsah velikostí až 5 x 5 m a rychlost otevírání 1,3 m/s.Sériově s kompaktním pohonem s integrovaným záchytným zařízením a elektronickým koncovým spínačem, ovládání s měničem frekvence, zabezpečení uzavírací hrany a světelnou závorou na kontrolu jízdní trasy.


V 5008V 5008

Vrata v těžkém provedení se 4 mm silným plně transparentním závěsem .Rychlost 0,8 m/s je dimenzována pro vrata do 5 x 5 m v normálním provozu. Pro bezpečnýn chod zcela stačí osvědčené reverzní stykačové ovládání. Odklápěcí boční vedení usnadňuje údržbu. Pohon a hřídel leží na samonosných vodících profilech. V nich je zabudována světelná závora a boční a tažný mechanismus. Těsnící kartáče brání průvanu.


V 5015V 5015

Vrata pro vysoce frekventované provozy v dlouhodobém nasazení. Rychlost zajišťuje výkonné ovládání s měničem frekvence (plynulé rozjetí a pozvolné zastavení vrat ). Odklápěcí vedení vrat s kartáčovým těsněním, napínacím a tažným mechanismem, energetickým řetězem a koncovým spínačem, který kontroluje délkové protažení vratového závěsu.


H 3530H 3530

Nejrychlejší ( 3 m/s ) horizontálně posuvná vrata používaná ve vnitřních prostorech. Ovládání s měničem frekvence.

Kompletní hnací technika je vždy uspořádána vpravo a úsporně umístěna v trojstranném obložení, které potřebuje pouze malou výšku překladu. Proto jsou tato vrata zajímavá také pro dodatečné vybavení.


H 5020H 5020

S velikostí až 5 x 5 m se tato vrata přímo nabízejí pro dopravu vysokých a širokých břemen. Rychlost otevírání je 2 m/s. Používají se ve venkovním i vnitřním provozu. Podle provozních požadavků lze naprogramovat dvě šířky otevření.

Pro zvýšení bezpečnosti nabízejí vrata H 5020 zabezpečení uzavírací hrany a světelnou závoru.


HSRHSR

Pro tato nová rolovací vrata HSR je charakteristické hladké vratové křídlo z hliníku jako vyjádření moderního průmyslového designu.

Dvoustěnné profily eloxované v přírodním odstínu E6/EV1 .

Na přání s práškovým nástřikem v cca 200 barvách dle RAL.


Rychloběžná sekční vrata SpeedRychloběžná sekční vrata Speed (  SPU, APU, TAP, ALR, TAR )

Provedení jako klasická sekční vrata. Nově vyvinutá dvojitá kladka s polyamidovou zdířkou a umělohmotnými kladkami na kuličkových ložiscích vede vrata velmi precizně. Sériové zabezpečení pro případ prověšení lana.

Vodící jednotka s bezpečnostní kolejnicí a integrovanou kontrolou pohonu a ložiska má revizní otvor pro snadnou údržbu.


Způsob osazení:

Stavební připravenost je nutno posuzovat individuálně s ohledem na specifikaci stavby. Doporučujeme konzultaci a zaměření otvoru našim tech. pracovníkem.

Technické údaje

  • Napájení 230 V nebo 400 V
  • Výkon motoru 0,45 ÷ 2,5 KW
  • Třída ochrany IP 54 nebo IP 65
  • Připojovací kabel se zástrčkou CEE – třída ochrany IP 44
  • Rychlost otevírání 0,9 ÷ 3,0 m/s ( dle typu vrat )
  • Rychlost zavírání 0,5 ÷ 1,0 m/s ( dle typu vrat )

Nouzové otevírání klikou nebo pomocí protizávaží


Nákresy

nákresy​  nákresy