Servis

servis ikona​​ST HP, s.r.o. Karlovy Vary (dříve STEKO HP, s.r.o.) poskytuje na všechny dodávané výrobky komplexní servisní služby, tj. opravy, preventivní prohlídky s údržbou i povinné revize.


Normy pro povinné revize:

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY

Provozovatel  je povinen provádět revize požárně bezpečnostních uzávěrů v intervalech dle výrobce, minimálně  však 1 x ročně . Revize může provádět pouze výrobce nebo jím pověřená a proškolená firma dle Vyhlášky MV 246/2001, § 7

AUTOMATICKÉ  DVEŘE

Dle České technické normy ČSN EN 16005 pro Motoricky ovládané dveře – bezpečnost při používání – požadavky a zkušební metody, platné od 1.6.2013 je povinnost provozovatele provádět revizi motoricky ovládaných dveří  min.  1 x ročně, nestanoví-li výrobce jinak. 

Na automatické dveře požární, panikové a únikové se současně vztahuje Vyhlášky MV 246/2001, § 7

Revize může provádět pouze výrobce nebo jím pověřená a proškolená firma.


SERVISNÍ SLUŽBY:

V pracovní době  7.30 – 16.00 hod.,  PO – PÁ

Mgr. Robert Heran, ředitel 602 119 195 heran@sthp.cz
Petr Žákovský, vedoucí realizace 602 278 945 zakovsky@sthp.cz
Ing. Petr Heran, jednatel 602 110 696 heran@sthp.cz
PhDr. Anna Heranová, zástupce ředitele 602 623 550 heranova@sthp.cz

Mimo pracovní dobu:

Na telefonech: 602 119 195 602 110 696 602 623 550

Našich servisních služeb využívá již celá řada spokojených zákazníků a věříme, že se k nim připojíte i Vy. Starost o Vaše vstupy nechte na nás!