Automatické dveře karuselové

  • vše se točí kolem bezpečnosti!


Automatické dveře karuselovéPředevším ve veřejných budovách, kam běžně vcházejí děti, osoby s tělesným postižením nebo starší osoby, je bezpečnost jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě vhodného řešení vstupní části budovy. Karuselové dveře jsou vhodné do frekventovaných vstupů obchodních domů, zábavních center, hotelů, administrativních budov, bank, pojišťoven, letišť, nádraží, nemocnic apod. Vstupní karusely jsou více než standardním řešením. Integrovaná nouzová brzda - systém zajišťující bezpečné zastavení dveří v případě hrozící srážky s dveřním křídlem, silný pohon umožňující tichý a plynulý chod dveří, nastavitelná rychlost, možnost mechanického ovládání dveří – tak se stará karusel o Vaše bezpečí.

Karuselové dveře kromě bezpečnosti splňují i další vysoké nároky provozu. Zejména jde o snížení tepelných ztrát při vytápění budov, neboť při otáčení karuselu dochází k permanentnímu oddělování vnitřního a venkovního prostředí. Naopak v letních měsících nesnižuje účinnost klimatizačních jednotek budov. Oddělováním je i eliminována možnost vzniku proudění vzduchu v budově – nepříjemný komínový efekt. Karusely v kombinaci s vertikální vzduchovou clonou, která je umístěna na vnitřní stojce karuselu splňují ty nejnáročnější tepelné audity budov.

Další výhodou je snížení prostupu prachu a hluku z venkovního prostředí.


Mezi největší přednosti karuselových dveří nesporně patří jeho využití při mimořádných situacích, jakými jsou nouzové, panikové a únikové východy např. při vzniku požáru, paniky v budově nebo jiné ohrožení osob. Karusely umí jako jediné v Evropě automaticky sklápět křídla karuselů tak, aby umožnily bezpečný únik osob z budovy, vstup zasahujících jednotek a zároveň mohlo docházet k nasávání vzduchu do budovy pro systém odvodu tepla a kouře.