Výklopná garážová vrata BERRY N80 a DF 98

Typ vrat

N 80 pro samostatné garáže 
DF 98 pro dvojgaráže


Rozměry

Možné jsou normované i atypické velikosti.

Vratové křídlo

 • Výplně vratových křídel z oceli nebo dřeva s různými motivy
 • Rám vratového křídla přivařený na 4 stranách pravoúhlými profily do profilového nosníku, zvenčí s vodoodpudivou šikmou plochou. 
 • 2 vodorovné výztužné profily 
 • Zabezpečení spodní hrany za účelem ochrany proti sevření nohy (DF 98)
 • Možnost dodávky i vedlejších garážových dveří ve stejném designu jako garážová vrata

Motiv 905 pro sestavení výplně v místě montáže  

 • Veškeré plochy pro vratovou výplň jsou s rozestupem 30 mm děrované pro sešroubování (z vnější strany neviditelné)
 • Sokl lze v případě potřeby snadno odstranit
 • Pro vkládanou nebo pokládanou výplň do 10 kg/m2 (N 80)
 • Pro vkládanou nebo pokládanou výplň do 16 kg/m2 (DF 98)

motiv 902
motiv 914
motiv 941
motiv 902motiv 914motiv 941
motiv 905
motiv 957
motiv 970
motiv 905motiv 957motiv 970
motiv 972
motiv 974
motiv 976
motiv 972motiv 974motiv 976
motiv 978
motiv 980
motiv 990
motiv 978motiv 980motiv 990

Rám

 • Třístranný rám z pravoúhlých trubek (N 80)
 • Třístranný blokový rám (DF 98)
 • Se spodním odšroubovatelným dorazovým profilem
 • Tlumící lišty jako ochrana sevření prstů a pro nehlučné zavírání (předpis dle nové normy EN 12604)
 • Vícepružinový bezpečnostní systém s ochranou proti sevření a zajištěním proti pádu

Kování/zajištĕní

 • Speciální zámek s několika uzamykacími funkcemi a jednostrannou cylindrickou vložkou se dvěma klíči
 • Na obou stranách rámu se nacházejí umělohmotné západkové zástrče, u N 80 také nastavitelné
 • Na vnější straně kulatá rukojeť ( madlo ) z plastu odolného povětrnostním vlivům, na vnitřní straně křížová rukojeť

Kování/zajištĕní     Kování/zajištĕní     Kování/zajištĕní     Kování/zajištĕní     Kování/zajištĕní     Kování/zajištĕní


Vodicí kladky

 • Z  plastu odolného proti opotřebení (N 80)
 • S kuličkovými ložisky z odolného plastu (DF 98)
 • Všechna uložení jsou opatřena plastovými pouzdry 

Povrch

 • Veškeré ocelové díly z pozinkovaného materiálu.
 • Vratové křídlo se základním práškovým nátěrem ( barevné odstíny dle vzorníku RAL)

Dodatečné vybavení

 • Prosklení čirou umělohmotnou tabulkou 
 • Prosklení umělohmotnou tabulkou s krystalickou strukturou 
 • Různé druhy dveřních  rukojetí ( madel )
 • Třetí uzavírací závora
 • Izolační desky z polyuretanu

Dodatečné vybavení     Dodatečné vybavení     Dodatečné vybavení     Dodatečné vybavení


Montáž

 •   Za otvorem
 •   V otvoru 
 •   Montáž pomocí kotevních šroubů
 •   Montáž pomocí hmoždinek

ELEKTRICKÝ POHON PRO VÝKLOPNÁ A SEKČNÍ VRATA

 •   ProMatic - pro vrata do 3 m šířky a max. plochy 7 m2 plochy vratového křídla
 •   SupraMatic – pro vrata do 5,5 m šířky včetně těžkých dřevěných vrat a vrat s integr. dveřmi
 •   Bezúdržbový ozubený pás z aramidových vláken ( kevlar ) včetně automatického napnutí
 •   Velmi tichý chod
 •   Patentované uzavření vrat
 •   Sériově s dálkovým ovládáním
 •   Na přání různé další typy ovládání ( tlačítka, klíčové spínače, kódovací klávesnice atd.)

SupraMatic, ProMatic
dálkové ovládání
klíčové spínače
kódovací klávesnice
tlačítko
SupraMatic, ProMaticdálkové ovládání
klíčové spínačekódovací klávesnicetlačítko